Voor alle gebouwtypes


Bestaande woonblokken en woonwijken

 

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de bestaande bouw is een hele opgave en het wordt langzaam duidelijk dat bestaande oplossingen niet altijd even ideaal zijn. Stadswarmte gaat gepaard met grote transportverliezen en wordt nog veelvuldig opgewekt met niet duurzame biomassa. Lucht/water warmtepompen hebben vaak luidruchtige buitenunits die in dichtbevolkte wijken niet op prijs worden gesteld en verbruiken relatief veel stroom.

Het halen van warmte uit de directe ondergrond lijkt hiervoor juist een perfecte oplossing. Hierbij is het belangrijk dat het bodemenergiesysteem goed wordt ontworpen omdat er anders de kans bestaat dat de bodem te veel afkoelt. Dit risico is het grootst wanneer meerdere individuele systemen worden aangelegd die elkaar beïnvloeden. 

Dankzij het collectieve systeem Uiteigenbodem wordt dit risico vermeden. Tijdens het ontwerpproces wordt er rekening gehouden met onderlinge thermische interferentie en wordt ervoor gezorgd dat dit het systeem niet zal verstoren.

In veel scenario’s zou het door de onderlinge interferentie niet mogelijk zijn om voor een huizenblok iedere woning te voorzien van een individuele bodemcollector. Wanneer een collectief systeem wordt toegepast is dit vaak wel mogelijk . Dit komt door het lagere aantal benodigde bodemcollectoren en een grotere onderlinge afstand

Nieuwbouwprojecten

  

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de bestaande bouw is een hele opgave en het wordt langzaam duidelijk dat bestaande oplossingen niet altijd even ideaal zijn. Stadswarmte gaat gepaard met grote transportverliezen en wordt nog veelvuldig opgewekt met niet duurzame biomassa. Lucht/water warmtepompen hebben vaak luidruchtige buitenunits die in dichtbevolkte wijken niet op prijs worden gesteld en verbruiken relatief veel stroom.

Het halen van warmte uit de directe ondergrond lijkt hiervoor juist een perfecte oplossing. Hierbij is het belangrijk dat het bodemenergiesysteem goed wordt ontworpen omdat er anders de kans bestaat dat de bodem te veel afkoelt. Dit risico is het grootst wanneer meerdere individuele systemen worden aangelegd die elkaar beïnvloeden. 

Dankzij het collectieve systeem Uiteigenbodem wordt dit risico vermeden. Tijdens het ontwerpproces wordt er rekening gehouden met onderlinge thermische interferentie en wordt ervoor gezorgd dat dit het systeem niet zal verstoren.

In veel scenario’s zou het door de onderlinge interferentie niet mogelijk zijn om voor een huizenblok iedere woning te voorzien van een individuele bodemcollector. Wanneer een collectief systeem wordt toegepast is dit vaak wel mogelijk . Dit komt door het lagere aantal benodigde bodemcollectoren en een grotere onderlinge afstand

Wooncomplexen

  

Het energieconcept van Uiteigenbodem leent zich zeer voor grotere gebouwen en wooncomplexen. De warmtevoorziening wordt ingevuld een centrale warmtepomp (of soms meerdere) voor het hele gebouw, aangesloten op een netwerk van een groep bodemlussen.