Wij maken aardgasvrij verwarmen en koelen mogelijk met onze unieke, collectieve bodemenergie systemen.

Voor wie

Uiteigenbodem richt zich op collectieve energiesystemen voor grootschalige aardgasvrije initiatieven. 

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk vastgoedeigenaren, zoals woningcorporaties, VVE’s, vastgoedbeleggers en/of organisaties met eigen onroerend goed. 

Uiteigenbodem bodemnet

Het Uiteigenbodem energie concept bestaat uit een collectief bodemnet met warmtepompen in woningen of andere gebouwen. Kenmerkend voor het bodemnet:

Breed toepasbaar

Integrale Aanpak

Uiteigenbodem ontzorgt haar opdrachtgevers en ontwikkelt een integraal plan voor iedere situatie, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw.  

Dat betreft een integrale technische oplossing en wij kunnen zorgen voor de financiële, juridische en organisatorische planvorming. Voor de exploitatie van het bodemnet zijn er verschillende mogelijkheden, die aansluiten bij de huidige en nieuwe warmtewet.

Ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor de investeringen in het aardgasvrije energiesysteem.

GEREALISEERDE PROJECTEN

Uiteigenbodem ontwikkelt en realiseert projecten vanuit een integrale aanpak. Op basis van overeengekomen uitgangspunten wordt het systeem gedimensioneerd en gerealiseerd, van bodemcollectoren tot en met het afgiftesysteem. Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over onderhoud en beheer. 

PATENT 

Het Uiteigenbodem bodemnet is uniek en gepatenteerd. Het bodemnet maakt het mogelijk om op een compacte manier een collectief netwerk in de drukke ondergrond aan te leggen. Dit maakt het ook mogelijk met diepere bodemcollectoren te werken, waardoor meer energie uit de bodem kan worden gehaald met minder ruimtebeslag.

BODEMENERGIE NL

Uiteigenbodem is lid van de brancheorganisatie Bodemenergie Nederland. Deze organisatie faciliteert onder andere een gebruikers- en kennisplatform inclusief een eigen onderzoeksprogramma. Als lid van Bodemenergie Nederland zijn wij op de hoogte van de laatste onderzoeken en technieken.  

BRL 6000-21 CERTIFICAAT

Uiteigenbodem heeft een BRL 6000-21 certificaat voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van het bovengrondse bodemenergie systemen.