PROJECTEN

UNIVERSITEIT TWENTE

Contact centre – Enschede

De Universiteit Twente verwarmt haar gebouwen met stadswarmte en heeft daarnaast een eigen en uniek koelsysteem. Voor de renovatie van het monumentale pand “De Boerderij” was het echter lastig dat koelsysteem toepassen en waren de ervaringen met lucht/water warmtepompen niet erg positief. Uiteigenbodem is heeft een bodemenergiesysteem geleverd dat gelijktijdig kan koelen en verwarmen in verschillende delen van het gebouw. Verder is bijzonder dat voor deze regio relatief diepe bodemcollectoren zijn gerealiseerd, waardoor het ruimtebeslag ervan beperkt kon blijven.

DISTRIBUTIEHAL

Coevorden

Voor de nieuwe grootschalige distributiehal van Jarola is samen met onze partners Willemsen en Van Gelder een alternatief voor de verwarming van de hal ontwikkeld. In plaats van energie inefficiënte elektrische heaters is een bodemenergiesysteem met vloerverwarming in de hal toegepast. Hierdoor is tevens koeling van de hal in de zomer mogelijk. En dat alles tegen aanzienlijk lagere exploitatiekosten dan het voorziene systeem.

77 Huurwoningen

Wierden

Samen met de woningcorporatie Reggewoon en het netwerkbedrijf Cogas heeft Uiteigenbodem een integraal ontwerp uitgewerkt op basis van het gepatenteerde Uiteigenbodem bodemnet voor twee vastgoedlocaties van Reggewoon in Wierden. 

Hierbij treden Reggewoon en Cogas elk op als opdrachtgever voor respectievelijk de woninginstallatie en het bodemnet.  

Met deze opdrachtgevers heeft Uiteigenbodem de technische, juridische en financiële aspecten onderzocht die nodig waren om de benodigde afspraken te kunnen maken met betrekking tot realisatie en exploitatie van de projecten. Hierbij is rekening gehouden met betaalbaarheid en draagvlak van de huurders. 

Er zijn afspraken gemaakt over het exploitatiemodel, de financiële bijdragen van partijen, de verdeling van eigendom en de verantwoordelijkheden voor het beheer. 

Beoogd is dat met het project medio 2024 is gerealiseerd.

Alliantie Groest

Hilversum

Voor woningcorporatie De Alliantie heeft Uiteigenbodem onderzocht of het mogelijk is een monumentaal pand in Hilversum aardgasvrij te maken. Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat middels een bodemnet ook een monumentaal pand prima aardgasvrij kan worden gemaakt. En door dit in samenhang met gerichte renovatiemaatregelen te bekijken kan dat ook met aanvaardbare investeringsniveaus.

ONTWIKKELINGEN & INNOVATIES

Onze Partners