BODEMNET

WARMTE EN KOUDE
UIT EIGEN BODEM

Het Uiteigenbodem energieconcept is een duurzame aardgasvrije manier om gebouwen te verwarmen en te koelen. De energie die daarvoor nodig is komt voor het overgrote deel uit de grond direct onder de woning: uit eigen bodem!  

Daarvoor hebben we een uniek en gepatenteerd systeem ontwikkeld, namelijk een bodemnet. Een bodemnet is een collectief netwerk waarin verticale gesloten bodemcollectoren met elkaar verbonden worden. Warmtepompen in de woningen/gebouwen worden aangesloten op dit netwerk.  

GEMAKKELIJK
TOEPASBAAR

Het bodemnet kan op een compacte en efficiënte manier in de drukke Nederlandse ondergrond worden ingepast. Dat is vooral een voordeel wanneer er sprake is van een dicht bebouwde omgeving. Ook kunnen andere duurzame energiebronnen aan het netwerk worden gekoppeld, zoals oppervlaktewater, lucht of sportvelden. Het systeem is flexibel, schaalbaar en is al vanaf enkele tientallen woningen de ideale oplossing voor de aardgastransitie. 

VOORDELEN

Verschillende schaalniveaus

Efficiënte en oneindige
Energiebron

Eenvoudige
Inpassing

PRAGMATISCH RENOVEREN

Verduurzaming in balans

Bij het verduurzamen van gebouwen is het uitgangspunt vaak de “Trias Energetica”. Dit principe gaat ervan uit dat er nog geen duurzame energievoorziening mogelijk is. Om toch te verduurzamen wordt geïnvesteerd in isolatiemaatregelen, zodat de energievraag wordt teruggedrongen.  

Baten en lasten  

Dit zijn echter lang niet altijd kostenefficiënte investeringen. Neem als voorbeeld driedubbel glas: meestal moet niet alleen het glas maar ook het kozijn worden vervangen omdat het glas te dik is. Met modern dubbel glas haal je bijna dezelfde isolatiewaarde, maar tegen veel lagere kosten. Als duurzame energie wordt gebruikt is dit vaak een efficiënte aardgasvrije oplossing.

HOE WERKT HET BODEMNET?

Warmte uit de ondergrond 

Uiteigenbodem maakt gebruik van ondiepe geothermie waarbij er energie uit de bodem wordt onttrokken door middel van bodemcollectoren. In de bodemcollector wordt water opgewarmd en daarna getransporteerd naar de woning. Het opgewarmde water dient als voeding voor de warmtepomp waardoor een hoge efficiëntie behaald wordt en weinig extra stroom nodig is. De warmtepomp warmt het water in het cv-systeem op tot de gewenste temperatuur en stuurt afgekoeld water terug de bodem in, dat daar weer opgewarmd wordt.

Uiteigenbodem heeft naast de bestaande commerciële ontwerpsoftware voor bodemcollectoren (waaronder EED) eigen software tool ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in de temperatuur van de bodem waaraan de energie door de bodemcollector wordt onttrokken, gebaseerd op eindige elementen methode.
 

ONZE TOEPASSINGEN

ANDERE BRONNEN

Het Uiteigenbodem energieconcept gaat uit van het gebruik van bodemwarmte gewonnen met bodemcollectoren. Het is daarmee geschikt voor vrijwel elke locatie in Nederland. In sommige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van zeer dichte bebouwing of beperking van mogelijke boordiepte, kan het zijn dat bodemwarmte alleen onvoldoende is. In zo’n situatie kunnen andere warmtebronnen worden geïntegreerd in het bodemnet.