TOEPASSINGEN

BODEMNET

Het bodemnet bevindt zich in eigen grond of in de openbare ruimte. Het bestaat uit een reeks van gesloten verticale bodemcollectoren. De bodemcollectoren zijn een paar honderd meter diep en functioneren als warmtewisselaars die de bodemwarmte uit de aarde onttrekken. De bodemcollectoren zijn verbonden via een horizontaal ringnet, dat bestaat uit kunststof leidingen en die “van de rol” kunnen worden aangelegd.  

WARMTE POMP EN CV-INSTALATIE

De aansluiting op het bodemnet kan via een zgn. huisaansluiting. Deze is te vergelijken met de bestaande nutsaansluitingen. Ook de aansluiting op het bodemnet  kan in de meterkast worden geplaatst, maar soms is het handiger om een ander punt te kiezen. Vanaf de huisaansluiting worden leidingen aangelegd naar de warmtepomp, vaak op de plek van de bestaande gasketel. Uiteigenbodem zorgt voor een efficiënte, stille en compacte warmtepomp, die de gasketel 1:1 kan vervangen. Er wordt ook gekeken naar het afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming), waarbij het soms wenselijk is om daar aanpassingen aan te doen. 

TOEPASSINGEN

Grondgebonden en gestapelde woningen 

Bodemenergie verkregen met bodemcollectoren is voor dit type woningen de meest kosteneffectieve oplossing (CE Delft 2023). Hierbij is het belangrijk dat het bodemenergiesysteem goed wordt ontworpen omdat er anders de kans bestaat dat de bodem te veel afkoelt. Dit risico is het grootst wanneer meerdere individuele systemen worden aangelegd die elkaar beïnvloeden.  

Dankzij het collectieve energiesysteem van Uiteigenbodem wordt dit risico vermeden omdat via het netwerk meerdere woningen gebruik een diepe bodemcollector. Tijdens het ontwerpproces wordt ervoor gezorgd onderlinge beïnvloeding (zgn. interferentie) het systeem niet verstoort. 
In verband met interferentie is het vaak niet mogelijk zijn om voor een huizenblok iedere woning te voorzien van een individuele bodemcollector. Wanneer een collectief systeem wordt toegepast is dit wel mogelijk door het lagere aantal benodigde bodemcollectoren en een grotere onderlinge afstand 

Wooncomplexen

Bij grotere gebouwen en wooncomplexen wordt vaak gebruik gemaakt van een centrale CV-ketel voor verwarming en tapwater.     

 

Het energieconcept van Uiteigenbodem leent zich ook voor grotere gebouwen en wooncomplexen. De warmtevoorziening wordt ingevuld een centrale warmtepomp(en) die zijn aangesloten op een netwerk van bodemlussen.  

Uiteigenbodem Solutions  

Met de opgedane kennis en ervaring met de toepassing van bodemnetten, onderzoeken we ook andere toepassingen.   

 

Een voorbeeld hiervan is het ’s zomers koelen van kunstgrasvelden om met de opgeslagen warmte ‘s winters woningen te verwarmen. Een ander voorbeeld is het verwarmen en koelen van grasmatten ten behoeve van professionele sportbeoefening. 

 

Wellicht heeft u ook een bijzondere warmte/koude vraag voor ons! 

COLLECTIEF VAN HET GAS AF

Uiteigenbodem biedt dé oplossing voor een schaalbare en betaalbare aardgastransitie! 

De gasketel wordt vervangen door een stille en compacte warmtepomp. De installatie kan binnen 1 à 2 dagen plaatsvinden. Investeren in extra isolatie kan natuurlijk wel, maar is niet altijd nodig. De warmtepomp kan vaak direct op het bestaande CV-systeem worden aangesloten Alleen als het bestaande afgiftesyseem daarvoor niet geschikt is (bijvoorbeeld voor koelen), dient dit te worden aangepast.

Uw warmte en koude zijn onuitputtelijk en komt van dichtbij: uit eigen bodem! Het enige energieverbruik bestaat uit de elektriciteit van de warmtepomp. Met zelf opgewekte, of groene stroom is de uitstoot nul.   

Gasloos betekent meer comfort, zoals koeling in de zomer. Bovendien is deze veel stiller dan een lucht/water warmtepomp. Gasloos betekent ook een veilige woonomgeving, zonder explosiegevaar en uitstoot van fijnstof in huis. 

Mede dankzij subsidies van de overheid kunt u kostenefficiënt over naar gasloos. De investering verdient zich terug met veel lagere maandlasten.

Het Uiteigenbodem energieconcept kan al worden toegepast op beperkte schaal en is eenvoudig uitbreidbaar.

ALTERNATIEVEN

Individuele oplossingen

Collectieve oplossingen

PROJECTEN & INNOVATIES