TOEPASSINGEN

BODEMNET

Het bodemnet bevindt zich in eigen grond of in de openbare ruimte. Het bestaat uit een reeks van gesloten verticale bodemcollectoren. De bodemcollectoren zijn een paar honderd meter diep en functioneren als warmtewisselaars die de bodemwarmte of -koude uit de aarde onttrekken. 

De bodemcollectoren zijn verbonden via een horizontaal ringnet, dat bestaat uit kunststof leidingen en die “van de rol” kunnen worden aangelegd.

Woningen en andere gebouwen kunnen op dit  bodemnet worden aangesloten. Het bodemnet is een collectief netwerk, waarin de energievraag wordt verdeeld over het geheel aan bodemcollectoren. 

WARMTEPOMP EN CV-INSTALATIE

Aardgasvrij met warmtepompen op bodemenergie is voor woningen vaak de kwalitatief beste en meest kostenefficiënte oplossing. 

Voor bestaande woningen is het echter vaak niet praktisch of kostenefficiënt om dat op individuele basis te realiseren. Iedereen zou dan immers in zijn eigen tuin bodemcollectoren moet aanleggen. Dat kan ook niet altijd omdat de bodemcollectoren elkaar te veel beïnvloeden door onderlinge interferentie.

Met het Uiteigenbodem bodemnet kunnen diepere bodemcollectoren in de openbare ruimte, met minder overlast en lagere kosten, voor een hele straat of wijk in één keer voor bodemenergie aan huis zorgen.

TOEPASSINGEN

Grondgebonden en gestapelde woningen 

Aardgasvrij met warmtepompen aangesloten op een bodemnet is voor woningen vaak de kwalitatief beste en meest kostenefficiënte oplossing. Voor woningen in de bebouwde omgeving is het echter vaak niet praktisch of kostenefficiënt om dat op individuele basis te realiseren. Iedereen zou dan immers in zijn eigen tuin bodemcollectoren moet aanleggen. Dat kan ook niet altijd omdat de bodemcollectoren elkaar te veel beïnvloeden door onderlinge interferentie.
Met het Uiteigenbodem bodemnet kunnen diepere bodemcollectoren in de openbare ruimte met minder overlast en lagere kosten voor een hele straat of wijk in één keer voor bodemenergie aan huis zorgen.

Wooncomplexen met centrale CV

Bij grotere gebouwen en wooncomplexen wordt vaak gebruik gemaakt van een centrale CV-ketel voor verwarming en tapwater.    

Het energieconcept van Uiteigenbodem leent zich ook voor dit soort grotere gebouwen en wooncomplexen. De warmtevoorziening wordt ingevuld met centrale warmtepomp(en) die zijn aangesloten opeen netwerk van bodemlussen. 

Uiteigenbodem Solutions  

Uiteigenbodem is gericht op innovatieve oplossingen met bodemenergie, zoals ons gepatenteerde bodemnet. Met de opgedane kennis en ervaring onderzoeken we ook regelmatig andere innovatieve toepassingen. 

Ons project Jarola is een voorbeeld hiervan, waarbij een grote distributiehal veel goedkoper en beter verwarmd wordt, en als extra in de zomer wordt gekoeld. Een ander voorbeeld hiervan is het ’s zomers koelen van natuur- of kunstgrasvelden om met de opgeslagen warmte ‘s winters woningen te verwarmen of het veld zelf te verwarmen.

Wellicht heeft u ook een bijzondere warmte/koude vraag voor ons! 

COLLECTIEF VAN HET GAS AF

Uiteigenbodem biedt dé oplossing voor een schaalbare en betaalbare aardgastransitie! 

De gasketel wordt vervangen door een stille en compacte warmtepomp. De installatie kan binnen 1 à 2 dagen plaatsvinden. Investeren in extra isolatie kan natuurlijk wel, maar is niet altijd nodig. De warmtepomp kan vaak direct op het bestaande CV-systeem worden aangesloten, of met beperkte aanpassingen. Alleen als het bestaande afgiftesyseem daarvoor niet geschikt is (bijvoorbeeld voor koelen), dient dit te worden aangepast.

Uw warmte en koude zijn onuitputtelijk enkomt van dichtbij: uit eigen bodem! Het enige energieverbruik bestaat uit de elektriciteit van de warmtepomp. Met zelf opgewekte, of groene stroom is de uitstoot nul.  

Gasloos betekent meer comfort, zoals koeling in de zomer. Bovendien is een warmtepomp op bodemenergie veel stiller dan een lucht/water warmtepomp en vraagt vanwege de afwezigheid van de buitenunit nauwelijks onderhoud.

Mede dankzij subsidies van de overheid kunt u kostenefficiënt over naar gasloos. De investering verdient zich terug met lagere maandlasten.

Het Uiteigenbodem energieconcept kan al worden toegepast op beperkte schaal en is eenvoudig uitbreidbaar.

ALTERNATIEVEN

Individuele oplossingen

Collectieve oplossingen

PROJECTEN & INNOVATIES