Toepassingsgebieden

Uiteigenbodem zorgt voor duurzame warmte zonder aardgas!

Het concept leent zich niet voor indivuele woningen, maar is een collectieve oplossing voor grotere gebouwen, wooncomplexen, huizenblokken en hele wijken:

* Bestaande woonblokken en woonwijken 

* Nieuwbouwprojecten

* Wooncomplexen

* Grotere gebouwen