Aardgasvrij met Uiteigenbodem


Kernelementen

Simpel en doeltreffend

De gasketel wordt vervangen door een stille en compacte warmtepomp. De installatie kan binnen 1 à 2 dagen plaatsvinden. Investeren in extra isolatie kan natuurlijk wel, maar is niet nodig. De warmtepomp kan op het bestaande CV-systeem worden aangesloten.

Duurzaam

Uw warmte is onuitputtelijk en komt van dichtbij: uit eigen bodem! Het enige verbruik is de elektriciteit van de warmtepomp. Met zelf opgewekte, of groene stroom is de uitstoot nul.  

Comfortabel en veilig

Gasloos betekent meer comfort, zoals koeling in de zomer. En een veilige woonomgeving, zonder explosiegevaar en uitstoot van fijnstof in huis.

Kostenneutraal

Mede dankzij subsidies van de overheid kunt u kostenneutraal over naar gasloos. Uw investering verdient u terug met veel lagere maandlasten.

Basis energieconcept

In de afbeeldingen hieronder is schematisch weergegeven hoe het basis energieconcept van Uiteigenbodem eruit ziet voor rijtjeshuizen en voor woongebouwen.

Rijwoningen
Woongebouwen

In de figuren wordt een onderscheid gemaakt in de warmtekoude infrastructuur en de woning-/gebouwgebonden installatie.

Warmtekoude infrastructuur

De warmtekoude infrastructuur bevindt zich in de grond in de openbare ruimte. Het bestaat uit een reeks van gesloten verticale bodemlussen. De bodemlussen zijn een paar honderd meter diep en functioneren als warmtewisselaars die de bodemwarmte uit de aarde onttrekken. De bodemlussen zijn verbonden via een horizontaal netwerk van leidingen. Dit zijn gewone kunststof leidingen, die “van de rol” kunnen worden aangelegd. 

Woning-/gebouwgebonden installatie

De woning-/gebouwgebonden installatie bestaat uit:

1. een aansluiting op de warmtekoude infrastructuur
2. het leidingwerk naar de warmtepomp
3. de warmtepomp

 De huisaansluiting is te vergelijken met de nutsaansluitingen die u nu ook heeft en kan bijvoorbeeld in de meterkast worden geplaatst. Vanaf de huisaansluitingen worden kunststof leidingen aangelegd naar de plaats waar de warmtepomp komt, in principe op de plek van de gasketel, vaak op zolder in verband met de rookafvoer van de gasketel. Uiteigenbodem zorgt voor een efficiënte, stille en compacte warmtepomp, die 1 op 1 de gasketel kan vervangen.     

Schaalbaar in open netwerken

Het Uiteigenbodem energieconcept kan worden toegepast op iedere schaal die een individuele oplossing te boven gaat. Vanaf een huizenblok tot aan een hele stad, zoals in onderstaand schema is uitgebeeld.

Uiteigenbodem is daarmee de oplossing voor een schaalbare en betaalbare aardgastransitie!