Nieuwbouwprojecten

Sinds 2018 is het voor nieuwbouw niet meer mogelijk om een gasaansluiting te hebben. Dit betekent dat er gekozen moet worden voor een duurzame manier van verwarmen.

Naast dat er een warmtevraag is, is er ook steeds meer vraag naar koude bij nieuwbouwwoningen omdat deze beter geïsoleerd zijn en vaak veel glasoppervlak hebben.

Een efficiënte manier om in beide vragen te voorzien is het gebruiken van bodemenergie zoals bodemcollectoren van Uiteigenbodem. In combinatie met een warmtepomp wordt er goedkoop verwarmd, en in de zomer kan er gratis worden gekoeld. 

Bij een nieuwbouwwijk ligt een collectief systeem voor de hand omdat alle woningen tegelijk aangesloten worden. De infrastructuur kan al worden ingepast tijdens het ontwerpen en al gelegd worden voordat de stoep er ligt.

Door een collectief systeem toe te passen zijn er minder boringen nodig vergeleken met individuele bodemcollectoren. Hierdoor kunnen kosten en tijd worden bespaard in de aanleg.