Wij maken aardgasvrij verwarmen en koelen mogelijk met onze unieke, collectieve bodemenergie systemen.

Voor Wie

Uiteigenbodem richt zich op collectieve energiesystemen voor grootschalige aardgas vrije initiatieven. 

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk groot vastgoed eigenaren, zoals woningcorporaties, VVE’s, vastgoedbeleggers en/of organisaties met eigen onroerend goed. 

UEB Netwerk

Het Uiteigenbodem energie concept is een collectief bodemnet met een gebouwinstallatie. 

Breed toepasbaar

Integrale Aanpak

Uiteigenbodem ontwikkelt een integraal plan van aanpak en optimaliseert zo elk bodemenergiesysteem.  

Wij ontwikkelen van warmtebron tot en met warmteafgifte voor gebouw renovaties en nieuwbouw projecten. 

Wij maken ontwikkelingen van exploitatie modellen welke aansluitend zijn op wetgeving passend binnen de huurwet en warmtewet.  

Volledig onzorging van subsidieaanvragen ten behoeve van realisatie. 

GEREALISEERDE PROJECTEN

Uiteigenbodem ontwikkelt en realiseert projecten vanuit een integrale aanpak. Op basis van overeengekomen uitgangspunten wordt het systeem gedimensioneerd en gerealiseerd, van bodemcollectoren tot en met het afgifte systeem. Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over onderhoud en beheer. 

PATENT 

Lorem Ipsum text

BODEMENERGIE NL

Uiteigenbodem is lid van de brancheorganisatie Bodemenergie Nederland. Deze organisatie faciliteert onder andere een gebruikers- en kennisplatform inclusief een eigen onderzoeksprogramma. Door samen te werken met ons als gerenommeerd lid van Bodemenergie Nederland kun je ervan gerust zijn dat wij op de hoogte zijn van de laatste onderzoeken en technieken.  

CRL 6000-21 CERTIFICAAT

Uiteigenbodem heeft een BRL 6000-21 certificaat welke ons legitimeert om te ontwerpen, aan te leggen en te beheren van het bovengrondse bodemenergie systemen. 

Onze Partners

Wij hebben onder andere samengewerkt met: