Wooncomplexen

Het energieconcept van Uiteigenbodem leent zich zeer voor grotere gebouwen en wooncomplexen. De warmtevoorziening wordt ingevuld een centrale warmtepomp (of soms meerdere) voor het hele gebouw, aangesloten op een netwerk van een groep bodemlussen.